Välkommen till Medendus

Medendus är ett utvecklingsföretag som erbjuder kunskap och redskap för utredning, försäkringsmedicinsk bedömning, behandling, och rehabilitering.

Medendus erbjuder skattningsinstrument, metodik och support i form av utbildning, handledning samt seminarier.

Medendus vänder sig till professionell verksamhet där det finns behov av modell och metodik för utredning och bedömning av funktion och förmåga. Det kan gälla enskilda professionella eller team inom sjukvård, företagshälsovård, socialtjänst, socialförsäkringsområdet och inom arbetsmarknadsområdet.
Medendus vill utveckla Din precision vid utredning, behandling, rehabilitering och försäkringsmedicinsk bedömning. Medendus modell och metodik ger en strukturerad information med möjlighet till normering, test av reliabilitet och validitet, bättre informationsbehandling, bättre kommunikation, ökad kvalitet i verksamheten och ökad rättssäkerhet för individen. På individ- och verksamhetsnivå medför dokumentationen av arbetet goda möjligheter för uppföljning, utveckling och kvalitetssäkring.

Copyright © 2019 Medendus AB
Medendus AB | Tel: 0140 - 158 90 | Framnäsgatan 21, 573 39 Tranås | Org. nr: 556612-6958